ارائه به صورت SaaS

ارائه به صورت SaaS

SaaS (Software as a service) یک مدل ارائه نرم افزار است که در آن نرم افزار به صورت مرکزی میزبانی می شود و مصرف کننده از طریق اینترنت و معمولا مرورگر به نرم افزار دسترسی پیدا می کند، این روش هزینه های طرفین را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.