استاندارد ۱۷۰۲۵ چیست؟

استاندارد ۱۷۰۲۵ چیست؟

معرفی:

استقرار استاندارد های مختلف مدیریتی نظیر ISO ٩٠٠١ به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش، امری بدیهی و روشن می‌باشد، اما برای آزمایشگاه‌های تست و کالیبراسیون، استاندارد‌های فوق نمی‌توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت فنی در فراهم آوردن نتایج و داده‌های معتبر باشند.

سازمان بین‌المللی استاندارد‌ (ISO)، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد‌های ISO/IEC GUIDE٢۵ و استاندارد‌ اروپایی EN ۴۵٠٠١، در سال‌های اخیر استاندارد‌ جهانی ISO/IEC ١٧٠٢۵ را تهیه و جایگزین استانداردهای قبلی نمود.

این استاندارد تعیین‌کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. در واقع نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد.

نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان، محصولات یا خدمات آن را به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

بخش‌های اصلی استاندارد

این استاندارد‌ از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

 1. قلمرو
 2. منابع اصلی
 3. واژگان فنی و تعاریف
 4. الزامات مدیریتی
 5. الزامات فنی

بندهای ۴ و ۵ محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

الزامات مدیریتی: آزمایشگاه  متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند:

–          سازمان آزمایشگاه

–          نظام کیفی

–          کنترل اسناد

–          رویه بررسی درخواست‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها

–          استفاده از پیمانکاران فرعی

–          خدمات خرید و تأمین

–          خدمات به ارباب رجوع

–          شکایات

–          کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق

–          اقدامات اصلاحی

–          اقدامات بازدارنده

–          ممیزی داخلی

–          بازنگری مدیریتی

الزامات فنی: رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر

–          کارکنان- امکانات و شرایط محیطی

–          روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی

–          تجهیزات

–          ردیابی اندازه‌گیری‌ها

–          نمونه برداری

–          حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون

–          تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون

–          گزارش‌دهی نتایج

اولین گام در اقدام برای اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025، تهیه نظامنامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه می‌باشد.

مزیت‌های استاندارد ۱۷۰۲۵

مهم‌ترین مزایای اخذ تأیید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:

 • ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ها
 • پذیرش آزمایشگاه‌ها به ‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
 • برآورده‌سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌‌ها
 • توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن
 • کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌‌ها
 • استاندارد کردن روش‌‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌‌ها
 • ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها
 • رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه
 • استانداردسازی روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها
 • تسهبل همکاری میان آزمایشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها
 • تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

منابع:

 1. دنیای علم و تکنولوژی
 2. متن استاندارد ۱۷۰۲۵

گردآوری: لیمزایران

کنترل کیفیت آزمایشگاه از طریق تکرارپذیری

کنترل کیفیت آزمایشگاه از طریق تکرارپذیری

بررسی تکرارپذیری یکی از گام‌های اولیه در کنترل یک روش آزمایشگاهی بوده و به منظور تخمین میزان عدم دقت یا خطای راندوم (اتفاقی) آزمایش به کار می‌رود.

در نرم‌افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS) نگین از روش تکرارپذیری، روش تحلیل شوان، استفاده می‌شود.

تعریف تکرارپذیری

آزمایشگاها برای اطمینان از دقت (Precision) و مناسب بودن وضعیت عوامل تأثیر گذار تصادفی و پراکندگی مناسب نتایج اندازه‌گیری‌های خود در طول زمان کاری و همچنین اختلاف قابل قبول نتایج حاصل استفاده از روش‌ها، تجهیزات، نفرات، مکان‌ها و همچنین زمان‌های کاری مختلف، نیاز به کنترل تکرارپذیری و تجدیدپذیری خود دارند. این کار به سادگی با استفاده از تکرار مجدد (تجدید) یک آزمون قابل انجام است.

تکرارپذیری (Repeatability) و تجدیدپذیری (Reproducibility) معیارهای حدی برای بیان دقت (Precision) محسوب می‌شوند و این مطلب به روشنی از تعریف آنها پیداست.

آماره‌های r و R به ترتیب برای کمّی کردن تکرارپذیری و تجدیدپذیری استفاده می‌شوند و به شرح زیر تعریف می‌گردند:

 • تکرار پذیری (r) : مقداری است که پیش بینی می‌شود، قدرمطلق اختلاف بین دو نتیجه آزمون انفرادی حاصل از اندازه‌گیری برروی یک نمونه یکسان (ثابت) با روش اندازه‌گیری یکسان در شرایط مشابه (مجری یکسان، دستگاه یکسان، آزمایشگاه یکسان و فاصله زمانی کوتاه بین آزمون‌ها) از آن کوچکتر باشد.

|x1-x2|< r

r =t (p,v)SQRT(2) Sr

منظور از SQRT همان جذر ریشه دوم است.

 • تجدید پذیری (R) : مقداری است که پیش بینی می‌شود، قدرمطلق اختلاف بین دو نتیجه آزمون انفرادی حاصل از اندازه‌گیری برروی یک نمونه یکسان (ثابت) با روش اندازه‌گیری یکسان تحت شرایط متفاوت (مجریان متفاوت، دستگاه‌های متفاوت یکسان، آزمایشگاه‌های متفاوت و یا زمان‌های متفاوت) از آن کوچکتر باشد.

|x1-x2|< R

=t (p,v)SQRT(2) SR

در روابط فوق ضریب t با توجه به سطح اطمینان p و تعداد درجات آزادی n=n-1  و با مراجعه به جدول توزیع t تعیین میشود و Sr و SR به ترتیب انحراف استانداردهای تکرارپذیری و تجدیدپذیری روش آزمون هستند که یا معلوم هستند و یا معمولاً از رابطه انحراف استاندارد نمونه برآورد می‌شوند.

توجه : درصورتیکه اختلاف دو نتیجه آزمون در شرایط تکرارپذیر (یا تجدیدپذیر) کمتر از r (یا R) باشد، بیانگر مناسب بودن نتایج و اطمینان بخش بودن آنهاست.[۱]

مدت مطالعه و تعداد دفعات آزمایش:

بطور معمول تکرارپذیری با ۲۰ بار آزمایش کمیت در یک نمونه و محاسبه میانگین و انحراف معیار بدست می‌آید. مدت مطالعه باید به اندازه‌ای باشد که باعث گردد با تأثیر متغیرهایی که بطور معمول در آزمایشگاه وجود دارند، نتایج واقعی‌تری بدست آید.

اگر مطالعه‌ای کوتاه مدت (مثلا در یک سری کاری Within run)  انجام شود،  طبیعتاً نتایج نزدیک به هم حاصل می‌گردند که باعث می‌شود تخمینی خوش‌بینانه از میزان عدم دقت بدست آید. ولی بهتر است ۲۰ خوانده از آزمایش نمونه در سری‌های کاری مختلف (Between run) و از طریق یکی از راه‌های زیر بدست ‌آید:

 • بهترین روش این است که این تعداد خوانده از تکرار آزمایش در ۲۰ روز کاری (۴ هفته) حاصل گردد.
 • روش دیگر، انجام آزمایش بصورت دوتایی در ۱۰ روز کاری است.
 • در صورت عدم امکان اجرای روش‌های فوق می‌توان در ۵ روز کاری، نمونه را ۴ بار در هر روز آزمایش نمود.[۲]

منابع:

 1. روش‌های کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌ها – محسن جزمی
 2. سایت تخصصی علوم آزمایشگاهی mymls

گردآوری: لیمزایران

نرم‌افزارهای مبتنی بر وب

نرم‌افزارهای مبتنی بر وب

چکیده

امروزه اثرات و کاربردهای زیاد سیستم‌های مبتنی بر وب نقش بسیار مؤثری در زندگی روزمره انسان‌ها بازی می‌کند و پیشرفت‌های هر روزه تکنولوژی و وب نقش آنها را در زندگی پررنگ‌تر می‌کند. به لطف پیشرفت تکنولوژی و علم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، هر روز شاهد افزایش وب‌سایت‌هایی هستیم که سرویس‌های مختلفی را برای کاربران خود فراهم می‌کنند و امکانات بسیاری را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

نرم‌افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه نگین نیز دارای ویژگی مبتنی بر وب است.

لذا بر آن شدیم تا مشخص کنیم منظور از نرم‌افزارهای مبتنی بر وب چیست؟ تفاوت‌هایی که مابین نرم‌افزارهای تحت وب و نرم‌افزارهای دیگر وجود دارد باعث شده که مباحث مهندسی و تکنولوژی‌های جدیدی معرفی و ایجاد شوند. در این مقاله، نرم‌افزارهای مبتنی بر وب و ویژگی‌های خاص آنها که باعث متمایز شدن آنها از دیگر گروه‌های نرم‌افزاری می‌شود بیان شده است.

مقدمه

در روزهای نه چندان دور، وب‌سایت‌ها چیزی بیش از مجموعه‌ای از لینک‌ها و فایل‌‌های متنی با گرافیک محدود نبودند. با گذر زمان اچ. تی. ام. ال (HTML: HyperText Markup Language) با ابزارهای توسعه و زبان‌های برنامه‌سازی دیگری نظیر ایکس. ام. ال. (XML:Extensible Markup Language) و JAVA ادغام شد و باعث شد که عملیات محاسباتی نیز روی اطلاعات امکان پذیر شود.

با ادغام سیستم‌های مبتنی بر وب و نرم‌افزار‌های کاربردی، نرم‌افزارهای مبتنی بر وب (WebApplications :WebAPP) متولد شد.

امروزه “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” شامل ابزارهای محاسباتی قدرتمندی هستند که علاوه بر اینکه می‌توانند به صورت توابع مستقل عمل کنند، قابلیت ادغام با پایگاه داده‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی تجاری را نیز به خوبی دارا می‌باشند.

در حقیقت امروزه نرم‌افزارهای تحت وب می‌توانند از یک صفحه وب ساده تا وب سایت‌های بسیار پیچیده که تمامی‌ اطلاعات قابل نمایش خود را توسط واکشی اطلاعات از پایگاه داده‌های مختلف و اعمال محاسباتی بر روی آنها تهیه می‌کنند، تشکیل شده باشند که هر کدام از اطلاعات و پردازش‌های روی آنها می‌توانند جایی در اینترنت، اینترانت و اکسترانت در گوشه‌ای از دنیا قرار گرفته باشد.

تفاوت نرم‌افزارهای تحت وب با دیگر نرم‌افزارها

نرم‌افزارهای تحت وب خصوصیات خاصی دارند که آنها را از بقیه نرم‌افزارها متمایز می‌کند. به تعدادی از این خصوصیات در ذیل اشاره می‌کنیم:

Network intensiveness: “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” بر روی یک ساختار شبکه‌ای قرار می‌گیرند و باید احتیاجات اجتماعات و دسته‌های مختلفی از مشتریان را پاسخگو باشند. یک  نرم‌افزار تحت وب ممکن است بر روی اینترنت قرار بگیرد و برای سازمان خاصی قابل دسترسی باشد و یا بر روی اکسترانت قرار گرفته و در اختیار شبکه‌ای خاص از کاربران قرار گیرد.

Concurrency: ممکن است تعداد زیادی از کاربران در یک زمان به “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” دستیابی پیدا کنند. در اغلب موارد الگوی استفاده میان کاربران مختلف بسیار متفاوت است.

Unpredictable load: ممکن است تعداد کاربران یک نرم‌افزار تحت وب در روزهای مختلف متفاوت باشد و این مسئله به خوبی قابل پیش بینی نیست. به عنوان نمونه این دوشنبه سیستم ۱۰۰ کاربر داشته، ۵ شنبه ۱۰۰۰۰ کاربر و دوشنبه آینده ۲۰۰۰ کاربر.

Performance: در صورتیکه کاربر نرم‌افزار مبتنی بر وب، برای دستیابی به پردازش‌های سمت سرور و یا قالب‌بندی و نمایش سمت کلانیت، انتظار زیادی بکشد، ممکن است به راحتی از رجوع مجدد خودداری کند و سیستم مشتریان خود را از دست بدهد.

Availability: هیچوقت نمی‌توان ۱۰۰ درصد مواقع در دسترس بود. با این حال باید در نظر گرفت که در هر زمان از ۲۴ ساعت روز ممکن است کاربرانی از یک نقطه جهان بخواهند از سیستم استفاده کنند. به همین علت یک “نرم‌افزار تحت وب” باید ۲۴ ساعت شبانه روز، هفت روز هفته و ۳۶۵ روز سال در دسترس باشد.

Data driven: عملکرد اصلی بسیاری از “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” استفاده از هایپرمدیا (Hypermedia) برای نمایش متون، گرافیک‌ها، اصوات و تصاویر می‌باشد. به عبارت دیگر عمده نرم‌افزارهای تحت وب از اطلاعاتی که بر روی پایگاه داده‌های محلی و غیر محلی وجود دارند به صورت مشترک استفاده می‌کنند و محتوای خود را توسط این اطلاعات تهیه می‌کنند. Content sensitive: یکی از معیارهای مهم کیفیت یک “نرم‌افزار مبتنی بر وب”، کیفیت و زیبایی محتوای آن می‌باشد.

Continuous evolution: تکامل در نرم‌افزارهای تحت وب امری عادی به حساب می‌آید. این نرم‌افزارها همانند یک باغ مدام در حال تغییر و رشد می‌باشند و اطلاعات و محتوای آنها می‌توانند دائماً تغییر یابند. به همین علت نگهداری و مراقبت مداوم امری مهم و حیاتی محسوب می‌شود.

Immediacy: منظور از فوریت، لزوم هر چه سریعتر در دسترس بودن سیستم در بازار می‌باشد. این خصوصیت مربوط به خیلی از سیستم‌ها می‌باشد. ولی در مورد بسیاری از “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” زمان حضور در بازار چند روز و یا چند هفته است و در مقایسه با دیگر نرم‌افزارها این زمان بسیار کوتاه است. برای همین باید از روش‌هایی برای ایجاد “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” استفاده کنیم که این ویژگی را پوشش دهند. البته توسط ابزارهایی که امروزه وجود دارند می‌توان یک “نرم‌افزار مبتنی بر وب” ساده را در چند ساعت آماده کرد.

Security: همانگونه که گفته شد “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” توسط یک ساختار شبکه‌ای می‌توانند در دسترس کاربران مختلف با مقاصد مختلف در هر سوی جهان باشند. بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است که جمعیت کاربرانی را که به سیستم دسترسی دارند را محدود کرد. به همین علت به منظور محافظت از اطلاعات حساس و ایمن نمودن انتقال داده‌ها، از ساختارهای امنیتی قدرتمندتری نسبت به دیگر نرم‌افزارها باید استفاده کنیم.

Aesthetics: یک جزء لاینفنک هر “نرم‌افزار مبتنی بر وب” زیبایی ظاهری آن می‌باشد. برای موفقیت این نرم‌افزارها طراحی زیبایی ظاهری نقش بیشتری نسبت به طراحی تکنیکی دارد.

همه ویژگی‌های بالا به نحوی در “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” اثر گذارند.

دسته بندی نرم‌افزارهای مبتنی بر وب

این نرم‌افزارها بر اساس عملیاتی که انجام می‌دهند به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در ادامه به گروه‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره می‌کنیم :

Informational: در این نوع فقط امکان مشاهده و خواندن محتوای سایت به همراه امکان ناوبری ساده وجود دارد.

Download: در این نوع امکان دانلود داده‌ها و اطلاعات از سرورهایی خاص فراهم می‌شود.

Customizable: این نوع سیستم‌ها امکان شخصی‌سازی محتوا را به منظور برآورد نیازهای خاصی فراهم می‌کنند.

Interaction: امکان ارتباط میان اجتماعات مختلفی از کاربران توسط ابزارهایی مانند اتاق‌های گفتگو (chatroom)، تابلو اعلانات (bulletin) و یا پیام فوری (instant messaging) توسط “نرم‌افزار مبتنی بر وب” فراهم می‌شود.

User input: امکان استفاده از ورودی‌های فرم مانند برای مقاصد مختلفی همانند دریافت اطلاعات کابران میسر است.

Transaction-oriented: در این نوع، بر اساس در خواست کاربر، تراکنش‌هایی برای پاسخ به آن توسط سیستم انجام می‌شود.

Service-oriented: در این سیستم‌ها سرویس‌های خاصی برای کاربران مهیا می‌شود. Portal: “نرم‌افزار مبتنی بر وب” در غالب دروازه‌هایی به سوی دیگر نرم‌افزارهای مبتنی بر وب و یا سرویس‌هایی که جزء حوزه مبتنی بر وب نیستند، عمل می‌کند.

Database access: توسط این سیستم‌ها کاربران کاوش‌هایی (Query) را روی پایگاه داده بزرگی اجرا کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج می‌کنند.

Data warehousing: توسط این نرم‌افزارها کاربران می‌توانند کاوش‌هایی را بر روی چند پایگاه داده بزرگ اجرا کنند و اطلاعاتی را از آنان استخراج کنند. البته خیلی از “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” از ترکیب چندتایی این گروه‌ها ایجاد می‌شوند و می‌تواند جزء چندین دسته از این گروه‌ها قرار بگیرد.

پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مبتنی بر وب

پیاده‌سازی چنین نرم‌افزارهایی نیازمند مدل فرآیندی خاص، متدهای مهندسی نرم‌افزار که منطبق با ویژگی‌های “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” باشند و تکنولوژی‌های خاصی که امکانات ذکر شده را برای ما فراهم کند می‌باشد. تمامی‌ موارد فوق در غالب مهندسی وب (Web Engineering) بروز می‌کند.

مدل فرآیندی و متدهای مهندسی نرم‌افزار مختلفی برای توسعه یک “نرم‌افزار مبتنی بر وب” معرفی شده‌اند. از جمله آنان رهیافت Agile می‌باشد که توضیح آن از حوصله این مقوله خارج است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به منابع فراوان آن با این رهیافت آشنا شوند.

تکنولوژی‌های مختلفی نیز برای پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مبتنی بر وب گوناگون مطرح شده‌اند. از جمله این تکنولوژی‌ها می‌توان به HTML، XHTML، XML، اسکریپت‌های سمت سرور همانند JSP ، ASP.Net ، PHP و اسکریپت‌های سمت کلاینت همانند VbScript و JavaScript را نام برد. در مورد هرکدام از این اصطلاحات کتاب‌های زیادی نوشته شده است.

برای ایجاد یک نرم‌افزار تحت وب باید حداقل با HTML برای قالب‌بندی محتوای وب سایت، یک زبان و فناوری اسکریپتی سمت سرور برای انجام پردازش‌ها و محاسبات سمت سرور، یک زبان اسکریپتی سمت “سرویس گیرنده”، برای پردازش و محاسبات سمت “سرویس گیرنده” و پایگاه داده آشنا بود.

امروزه وجود این تکنولوژی‌ها توانایی ایجاد “نرم‌افزارهای مبتنی بر وب” بسیار پیچیده را فراهم کرده است که خدمات بسیاری را برای میلیون‌ها انسان در سراسر جهان فراهم می‌کنند و هر روزه نیز به تعداد آنان افزوده می‌شود. با بررسی تحقیقات و فناوری‌های ارائه شده در دهه اخیر درمی‌یابیم که حرکت و سمت و سوی علم و کاربرد رایانه و فناوری اطلاعات به سمت نرم‌افزارهای تحت وب می‌باشد و نرم‌افزارهای دیگر کاربردهای خود را به وب می‌دهند.

منبع:

مقالات راتا

گردآوری: لیمزایران

معرفی مدل ارائه نرم‌افزار SaaS

معرفی مدل ارائه نرم‌افزار SaaS

یکی از مزیت‌های نرم‌افزار سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه نگین ارائه آن به صورت SaaS (Software as a service) است که به دلیل ویژگی‌های خاصی که این روش دارد، هزینه‌های طرفین تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش می یابد. در اینجا به معرفی این مدل و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

نرم‌افزار به عنوان یک سرویس (Software as a Service) که به طور خلاصه با SaaS شناخته شده است، یک مدل توزیع نرم‌افزار است که در آن یک ارائه‌دهنده شخص ثالث، برنامه‌های کاربردی را میزبانی می‌کند و امکان دسترسی مشتریان به آنها را از طریق اینترنت فراهم می‌سازد. SaaS یکی از سه دسته اصلی رایانش ابری (cloud computing) است، دو دسته دیگر شامل موارد زیر هستند: زیرساخت به عنوان یک سرویس (Infrastructure as a Service) که به طور خلاصه با IaaS شناخته می‌شود و پلت فرم به عنوان یک سرویس (Platform as a Service) که به طور خلاصه PaaS نامیده می‌شود.

SaaS نیاز سازمان‌ها را به نصب و اجرای برنامه‌های کاربردی بر روی کامپیوترهای خود و یا در مراکز داده آنها از بین می‌برد. این امکان، هزینه خرید سخت‌افزار، تأمین و تعمیر و نگهداری آن و همچنین هزینه‌های مربوط به خرید مجوز نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی را حذف خواهد کرد.

دیگر مزایای مدل SaaS

3-types-of-cloud-computing-services-for-businesses-saas

پرداخت‌های انعطاف‌پذیر: به جای خرید نرم‌افزار برای نصب، یا سخت‌افزار اضافی برای پشتیبانی، مشتریان ارائه یک SaaS را تقبل می‌کنند. به طور کلی، آنها هزینه این سرویس را به صورت ماهیانه و نقدی بدون تعویق پرداخت می‌کنند. با کاهش هزینه‌ها و محدود کردن آنها به هزینه‌های عملیاتی در محدوده زمانی معین، به بسیاری از کسب و کارها این امکان را می‌دهد که بتوانند بودجه‌بندی بهتر و قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشند. همچنین کاربران نیز می‌توانند ارائه SaaS را در هر زمانی متوقف کنند تا کاهش هزینه‌ها را خاتمه دهند.

استفاده از مقیاس‌ها: سرویس‌های ابری مانند SaaS مقیاس‌پذیری را ممکن می‌سازند در نتیجه به مشتری این اختیار را می‌دهد تا میزان سرویس و امکاناتی که می‌خواهد را در لحظه تعیین کند.

به روز رسانی خودکار: به جای خرید نرم‌افزار جدید، مشتریان می‌توانند به ارائه‌دهنده SaaS تکیه کنند که به طور خودکار به روز رسانی نرم‌افزار و مدیریت patch را انجام می‌دهد. این امکان بار روی دوش کارمندان IT را کمتر می‌کند.

دسترسی: از آنجا که برنامه‌های کاربردی SaaS از طریق اینترنت ارائه می‌شوند، کاربران می‌توانند از هر دستگاه متصل به اینترنت فعال و در هر محلی به آنها دسترسی داشته باشند.

معایب مدل SaaS

اما این مدل توزیع نرم‌افزار چند عیب بالقوه هم دارد. شرکت‌های کسب و کار باید برای ارائه نرم‌افزار، اجرای آن، پیگیری و گزارش صدور صورت حساب دقیق و تسهیل یک محیط امن برای داده‌های کسب و کار خود به فروشندگان خارجی تکیه کنند. ارائه دهندگانی که با اختلال در سرویس مواجه می‌شوند، یا تغییرات ناخواسته‌ای در ارائه خدمات اعمال می‌کنند و یا یک نقض امنیتی یا هر مسئله دیگری را تجربه می‌کنند، ممکن است تأثیر زیادی بر کاربرد خدمات SaaS آنها توسط مشتریان ایجاد شود. به عنوان یک نتیجه، کاربران باید تضمین سطح خدمات (service-level agreement یا SLA) ارائه‌دهنده SaaS خود را کاملاً درک کنند و مطمئن شوند که آن اجرا شده است.

سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API)، برنامه‌های کاربردی SaaS را با دیگر نرم‌افزارها کامل کنند. برای مثال، یک شرکت کسب و کار می‌تواند ابزارهای نرم‌افزاری خود را بنویسد و از رابط‌های برنامه‌نویسی ارائه‌دهنده SaaS برای ادغام این ابزارها با SaaS ارائه شده، استفاده کنند.

برنامه‌های کاربردی SaaS برای فن‌آوری‌های کسب و کار عمومی، مانند ایمیل، مدیریت فروش، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، صورت حساب‌نویسی و سرویس‌های تعاملی (مثل پیامک و …) وجود دارد. پیشرو ارائه‌دهندگان SaaS شامل Salesforce ، Oracle، SAP، Intuit و Microsoft هستند.

منبع:

وب‌سایت techtarget

گردآوری: لیمزایران

تجربیات کاربران را دست کم نگیرید

تجربیات کاربران را دست کم نگیرید

نرم‌افزاری که تجربه کاربران را در نظر داشته باشد، قابل شهودتر است، یادگیری آن آسان‌تر بوده و شانس بیشتری برای سازگاری موفقیت‌آمیز دارد.

طبق تحقیقات و بررسی بخش تجارت دانشگاه هاروارد، پروژه‌های IT در یک  نرخ هشداردهنده دچار شکست می‌شوند و دلیل آن پیاده‌سازی یا سازگاری ضعیف است. مایکل الیوت، مؤسس، مدیر عامل شرکت و تحلیل‌گر ارشد تحقیقات و مشاوره می‌گوید: “لیمز قطعاً می‌تواند در این دسته قرار بگیرد زیرا این سیستم‌ها سابقه‌ای طولانی در سفت و سخت بودن، غیر قابل استفاده و غیر قابل انعطاف بودن، دارند.” بنابراین، باید توجه ویژه‌ای به قابلیت استفاده و تجریبات کاربران یک لیمز (ساخته شده یا خریداری شده) بشود. مدیر آزمایشگاهی در دانشگاه واشنگتن می‌گوید: “ما سیستم لیمزی را که خودمان ساخته‌ایم، به نام ”لیمزفرانکن“ نامگذاری کرده‌ایم”.

او در مورد لیمز ساخته شده توسط شرکت بیوتکنولوژی که قبل از موقعیت فعلی خود در آزمایشگاه دانشگاه واشنگتن در آن کار می‌کرده می‌گوید: “ما متوجه نبودیم که ساخت و نگهداری چنین سیستمی تا چه اندازه سخت خواهد بود، و در نتیجه سیستمی به دست آوردیم که توسط دانشمندان اصلاح شد و تغییراتی یافت و اجزاء آن مجدداً مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، ما فقط مشغول کار بر روی لیمز بودیم تا مشکلات ایجاد شده آن را حل کنیم.

طبق گقته الیوت “سیستم‌های تجاری پتانسیل این را دارند که همانند لیمزفرانکن باشند”، اما فروشندگان LIMS در حال تغییر آن و تجدید نظر بر روی طراحی لیمز از نگاه کاربران هستند.

با توجه به الگوی پذیرش فن‌آوری فرد دیویس (TAM)، نظریه سیستم‌های اطلاعاتی، دو عاملی که از سازگار شدن فن‌آوری‌های جدید جلوگیری می‌کند، سودمندی و سهولت واقعی استفاده است. به طور کلی، چیزی که بیشتر دیده می‌شود، احتمال انتخاب آن بیشتر است چون کاربران زمان زیادی برای یادگیری آن نمی‌گذارند و نسبت به آن نگرش منفی نخواهند داشت.

تجربه کاربران به بخش مهمی از آزمایشگاه‌ها تبدیل شده است. امروزه فروشندگان نرم‌افزار، مهندسین یا طراحانی را جهت بررسی تجربیات کاربران استخدام می‌کنند. افرادی که این شغل را دارند، درک عمیقی از کاربران به دست می‌آورند و کابرد اطلاعات را برای تجربیات طراحی که با کاربران و وظایف کاربر ساده مرتبط است، ارزیابی می‌کنند. فروشندگانی که علاقه‌مند به ارائه یک تجربه کاربری خوب هستند، به طور معمول آزمایش تجربه کاربر را برای طراحی ویژگی‌های جدیدی که شهودی هستند و گردش کار را نمایان می‌کنند، انجام می‌دهند.

نرم‌افزاری که تجربه کاربران را در نظر داشته باشد، قابل شهودتر است، یادگیری آن آسان‌تر بوده و شانس بیشتری برای سازگاری موفقیت‌آمیز دارد.

آزمایشگاه‌هایی که کارمندانی جهت توسعه و یا انفورماتیسین‌های زیستی دارند، به خوبی با مفهوم تجربه کاربر آشنا هستند، اما زمان یا منابع لازم برای اختصاص دادن به مطالعات وسیع تجربه کاربر را ندارند، زیرا این مسئله زمان می‌برد و یک مأموریت مهم و حیاتی نیست.

فروشندگان از طریق مجموعه متنوعی از مصرف‌کنندگان و همچنین رقابت با سایر فروشندگان، به فرایندهای بیشتر، منابع آزمایشی بیشتر، انتقادات و پیشنهادات دسترسی پیدا می‌کنند. با کمک کاربران فرایندهای چرخه عمر نرم‌افزار، مثل سرعت عمل، توسعه می‌یابد و این به فروشندگان کمک می‌کند تا سرعت توسعه ویژگی‌های جدید را افزایش داده و اطمینان حاصل کنند که این ویژگی‌ها عاری از هر اشکالی باشند. رقابت ضرری ندارد (اکثر فروشندگان با یکدیگر رقابت دارند) و این مسئله به فروشندگان فشار وارد می‌آورد تا ویژگی‌های جدید را با سرعت بیشتری توسعه دهند.

منبع:

genologics

گردآوری: لیمزایران

تجربه خرید LIMS در چند آزمایشگاه برجسته

تجربه خرید LIMS در چند آزمایشگاه برجسته

در این مطلب، بدین مسئله می‌پردازیم که چرا برخی از آزمایشگاه‌های برجسته به جای ساخت یا نوشتن برنامه، تصمیم به خرید سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه خود می‌گیرند.

مطالعه بیشتر: بهتر است LIMS را بخریم یا برنامه آن را بنویسیم؟

پیچیدگی داده‌ها در تحقیقات و آزمایشگاه‌های ژنتیک بالینی، به این معنی است که یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS) ضرورت دارد. یک LIMS امکان تکرارپذیری بیشتر نتایج نمونه را فراهم می‌کند، خطای معرفی شده به گردش اطلاعات را به حداقل می‌رساند و باعث بهره‌وری بیشتر کاربر خواهد شد. سؤال این نیست که آیا دیگر نیازی به لیمز وجود ندارد، بلکه سؤال این است که نوشتن آن بهتر است یا خرید؟

یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه با شرایط کامل، داده آزمایشگاه را از هنگامی که نمونه‌ها بدست آمده‌اند تا زمانی که نتایج گزارش شده‌اند، مدیریت می‌کند. با این حال، توان عملیاتی بی‌سابقه، پیچیدگی تجربی، تغییرات سریع در ارتباط با ژنومیک، و به ویژه تعیین ترتیب‌پذیری نسل بعدی، برای یک لیمز چالش‌های منحصر به فردی ایجاد می‌کند. بازه‌های زمانی سریع و گردش کاری گسترده به یک لیمز نیازمند است که بتواند به سرعت پیکربندی کرده و به راحتی ابزار خاص انتخاب شده توسط آزمایشگاه را جای‌سازی نماید.

برنامه‌نویسان علمی و انفورماتیسین‌های زیستی (bioinformaticians) باید قادر باشند که به راحتی این سیستم را در جهت تغییر فن‌آوری‌ها و پروتکل‌ها انطباق دهند. علاوه بر این یک نرم‌افزار مدیریت آزمایشگاه باید بتواند از کار مشترک انجام شده توسط انواع مختلف دانشمندان درگیر پشتیبانی کند.

با اینکه بسیاری از دانشمندان با ضرورت وجود یک نرم‌افزار مدیریت موافق هستند، بسیاری از آزمایشگاه‌ها در مقابل تصمیم ساخت یا خرید LIMS (سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه) یا LIS (سیستم اطلاعات آزمایشگاه) واجد شرایط، مقاومت می‌کنند. اگر چه بسیاری از صنایع در حال تجربه چشم انداز مثبت تعداد سیستم‌های وطنی هستند، ما فکر می‌کنیم پیچیدگی همراه با علوم زیستی باعث می‌شود که لیمز به چیزی بهتر گسترش پیدا کند.

در اینجا، ما تجربه چندین آزمایشگاه را که معضل بحث و بررسی در مورد خرید به جای نوشتن یک نرم‌افزار مدیریت آزمایشگاه را داشته‌اند، برای شما بیان می‌کنیم.

خرید LIMS استفاده بهتری از منابع است

تعداد کسانی که می‌توانند وظیفه انفورماتیسین‌های زیستی را انجام دهند، کم است. آنها مجموعه‌ای از متخصصین دانش و مهارت در زمینه بسیاری از رشته‌ها را برای کمک به درک اطلاعات زیستی دیگران استخدام می‌کنند. به همین ترتیب، برنامه‌نویسان علمی، که اغلب در آزمایشگاه‌ها استخدام می‌شوند، دارای مجموعه‌ای تخصصی از مهارت هستند. با اینکه انفورماتیسین‌های زیستی و این برنامه‌نویسان در کار خود خبره هستند و حتی از چالش‌های نوشتن یک لیمز لذت می‌برند، با این حال ترجیح می‌دهند که به جای ردیابی نمونه‌ها، از زمان خود بهتر استفاده کنند. گروه انفورماتیک زیستی در یک مرکز پس زایشی(epigenomics) بزرگ، برای ما یک مثال کامل خواهد بود.

در دو سال اول عملیات این مرکز، خروجی متوالی ترتیب‌سنج ILLUMINA در این مرکز به ۱۵ برابر افزایش یافت. در مورد افزایش تعداد پروژه‌های ترتیب‌بندی نسل بعدی، تیم انفورماتیک زیستی این مرکز به ضرورت واضح یک LIMS جهت متمرکز ساختن تحقیقات متوالی ژنومیک و نسل بعدی خود پی برد.

کاربرد LIMS در آزمایشگاه‌هاآنها در ابتدا ساخت یک نرم‌افزار مدیریتی را به عنوان آزمایشی در نظر گرفته بودند تا اطمینان پیدا کنند که این نرم‌افزار با ابزار تحلیل سفارشی این مرکز می‌تواند سازگار باشد. در واقع، یکی از مزایای عمده نوشتن برنامه یک لیمز شخصی این است که با الزامات خاص یک آزمایشگاه تطبیق پیدا کند.

از سوی دیگر، گسترش LIMS یک سرمایه‌گذاری قابل توجه از زمان، پول و منابع انسانی است. تیم بیوانفورماتیک محاسبه کرد که انجام ساخت لیمز توسط خود مرکز، ممکن است به ده‌ها شخص و صدها هزار دلار هزینه (به غیر از هزینه‌های جاری اختصاصی) جهت پشتیبانی لیمز و تعمیر و نگه‌داری آن، نیاز داشته باشد. علاوه بر این، آنها در نظر گرفتند که یک سیستم سفارشی با آزمایشگاه خود سازگار خواهد شد، با این حال ممکن است هنگامی که آزمایشگاه نیاز به تغییر داشته باشد، انعطاف‌پذیری کمی از خود نشان دهد.

تیم بیوانفورماتیک محاسبه کرد که نوشتن برنامه لیمز توسط خود مرکز، ممکن است به ده‌ها شخص و صدها هزار دلار هزینه (به غیر از هزینه‌های جاری اختصاصی) جهت پشتیبانی سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه و تعمیر و نگه‌داری آن، نیاز داشته باشد.

یک آزمایشگاه تحقیقاتی شناخته شده نیز چنین معضلی را تجربه کرده است: وقتی که آنها نیاز به یک نرم‌افزار مدیریتی را احساس کردند، تخمین زدند که ساخت سیستم مخصوص به خودشان به منابع متعددی جهت توسعه و نگه‌داری نیاز دارد. هر دو آزمایشگاه در نهایت لیمز را خریداری کردند و از این بابت راضی هستند. در هر دو مورد انفورماتیسیون‌ها نشان دادند که ترجیح می‌دهند به جای ردیابی نمونه، بر جنبه‌های علم مربوط کار کنند، مخصوصاً زمانی که آنها لیمز مناسب را پیدا کردند. و هنگامی که کارکنان بیوانفورماتیک بتوانند بر روی تجزیه و تحلیل تمرکز کنند، داده‌ها و نتایج با سرعت بیشتری به دست بیماران و مشتریان خواهد رسید.

بیمارستان رادیوم در نروژ، کمی مسیر متفاوتی را گذراند اما در نهایت به دلایل مشابهی جهت خرید LIMS دست پیدا کرد. آنها در ابتدا بسیاری از برنامه‌های کاربردی رایگان در دسترس را مورد بررسی قرار دادند، اما در نهایت متوجه شدند که این کار نیازمند به کارگیری یک منبع جدید است. زمانی که سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه مناسب خریداری شود، در جهت حفاظت از منابع کاربردی آزمایشگاه پیش می‌رود.

منبع:

genologics

گردآوری: لیمزایران

نرم‌افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه را بخریم یا بنویسیم؟

نرم‌افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه را بخریم یا بنویسیم؟

بسیاری از مدیران آزمایشگاه‌ها در رشته‌های مختلف، این سؤال را در مورد LIMS دارند:”ما باید یک نرم‌افزار مدیریت آزمایشگاه بخریم و یا خودمان برنامه آن را بنویسیم؟”

در اوایل دهه ۹۰ تا اواسط دهه ۲۰۰۰، این مسئله برای یک آزمایشگاه غیرمعمول بود که به جای کاربرد گزینه‌های تجاری در دسترس از نرم‌افزار مدیریت مربوط به خود استفاده کند. پس از این موقعیت، این آزمایشگاه‌ها یک نرم افزار مدیریت آزمایشگاه متن باز را دریافت کردند و با استخدام برنامه نویسان، آن را بومی کردند.

من در یک تیم IT کار می‌کردم که لیمز خود را ایجاد کرده بود، و در آن زمان، این نرم‌افزار یک سیستم فوق‌العاده بود که بسیاری از وظایف را ساده‌تر می‌کرد. با این حال، این نرم‌افزار ضرورت وجود یک مدیر برای هر بخش جهت بررسی اطلاعات ابزار و تأیید و تحویل آن برای گروه ورود اطلاعات جهت ثبت نتایج، را از بین نبرده بود. با اینکه این روش مناسبی نبود، رضایت عمومی، به ویژه در میان کسانی که تجربه طولانی آزمایشگاهی داشتند، مثبت بود. سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه یک حرکت عظیم رو به جلو بود و در زمان من این نرم‌افزار جدید به محیط DOS وارد شد.

در حال حاضر، با اینکه لیمز سالهاست که به فروش می‌رسد، من با رئیسان، مدیران و کارکنان آزمایشگاه‌های مختلف صحبت کرده‌ام، بسیاری از آنها سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه را خریداری کرده‌اند، تا آن را مختص و سفارشی آزمایشگاه خود سازند و LIMS داخلی از حافظه پاک می‌شود. البته، من با تعدادی از آزامایشگاه‌هایی که هنوز هم از ساختار نرم‌افزار مدیریت داخلی استفاده می‌کنند، تعامل داشته‌ام. این نرم‌افزارها با نوع سفارشی تفاوت عمده‌ای دارند. یکی از اتفاقات معمول این است که لیمز سفارشی بر روی کد منبع قدیمی و در بسیاری از حالات، کدهای متعدد و چندگانه نوشته شده است. در مقابل، از دیدگاه یک تحلیل‌گر (آنالیزور)، این نرم‌افزار به خوبی عمل می‌کند. با این حال، در پشت صحنه، این مسئله قلب گروه IT را به درد می‌آورد.

حال اجازه دهید برخی از عوامل مرتبط با سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه و نحوه مقایسه یک لیمز داخلی در یک آزمایشگاه با نسخه‌های تجاری یک شرکت لیمز را در نظر بگیریم:

 1. یک هیأت IT با برنامه‌نویسان ماهر باید مشارکت داشته باشند.

پیدا کردن برنامه‌نویسانی که هم آزمایشگاه را به خوبی درک کند و هم در کنار شیمیدان‌ها به خوبی کار کند، کار سختی است. در یک آزمایشگاه بزرگ معمولی با یک تیم داخلی، برای کار کردن مناسب نرم‌افزار مدیریت نیاز است که یک پنجم کارکنان آنها برنامه‌نویس باشند. از سوی دیگر، حتی شرکت‌های LIMS خیلی کوچک به طور کلی حداقل ۵ تا ۷ برنامه‌نویس را در اختیار خود دارند و شرکت‌های لیمز متوسط معمولاً حداقل پانزده و حتی بیشتر برنامه‌نویس دارند.

 1. یک منطق بهتر ممکن است وجود داشته باشد.

من اعتراف می‌کنم که بسیاری از ایده‌های خوب از مشتریان ما به دست می‌آید. ما به طور فعال لیستی از ایده‌هایی که مورد نظر مشتریان ما هست را نگه‌داری می‌کنیم، ادغام این ایده‌ها بسیار ارزشمند است. این مسئله واقعاً به نفع آزمایشگاه‌های با کارمندان کم است.

 1. پیروی از مقررات جدید دشوار است.

مطمئناً کار کردن در جاهای مختلف با قوانین و برنامه‌های متفاوت کار بسیار سختی است. ما آنچه را که می‌توانیم انجام می‌دهد تا در رأس تغییرات آینده باقی بمانیم و به طور فعال در جلسات حضور داشته باشیم، اما ما می‌دانیم که همه چیز را متوجه نشده‌ایم.

فایده یک شرکت LIMS که با بسیاری از مشتریان در مناطق مختلف کار می‌کند، این است که مشتریان مسائلی را به همراه می‌آورند که ممکن است به آنها توجه نداشته باشیم.

 1. گزارش تغییرات هرگز فراموش نشود.

بسیاری از گزارش‌ها ممکن است از طریق ابزارهای ساده در یک تولیدکننده گزارش، تولید شده یا اصلاح شده باشند، با این حال برخی از آنها بسیار پیچیده‌تر هستند، و نیاز به برنامه‌نویسی دارند. این مسئله برای ما غیرمعمول نیست که در زمان تولید گزارشات حداقل دو برنامه‌نویس داشته باشیم. یک آزمایشگاه شخصی باید این وضعیت را در اختیار خود داشته باشد.

 1. تکنولوژی همواره در حال تحول است.

با هجوم تغییرات بسیار به سیستم‌های قبلی و یا پیشرفت‌های تکنولوژی جدید، چیزهای زیادی برای مدیریت وجود دارد. برای مثال، زبان‌های برنامه‌نویسی در جریان ثابت هستند، به طوری که یک کد مبنا که بر روی ویندوز XP کارکرده است، در ویندوز ۸ نیازی به ترجمه ندارد. شرکت‌های سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه در طبیعت خود از این مسائل به بهترین نحو ممکن پیروی می‌کنند، تا کاملاً به روز باقی بمانند. رسیدگی به این امر برای آزمایشگاه‌های شخصی مسئولیت بزرگی است.

مطالعه بیشتر: با تجربه خرید LIMS در چند آزمایشگاه برجسته آشنا شوید.

منبع:

انجمن LIMS

گردآوری: لیمزایران

معرفی سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS)

معرفی سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS)

یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS)، نرم‌افزاری است که امکان مدیریت مؤثر نمونه‌ها و اطلاعات مربوطه را جهت بهبود بهره‌وری آزمایشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد.

تحقیقات ژنومیک مدرن (شاخه‌ای از زیست‌شناسی مولکولی) میزان بی‌سابقه‌ای از داده‌ها را تولید می‌کند. در مواجهه با افزایش حجم داده‌ها و ساختار نمونه‌ها، همراه با تغییرات تقریباً مستمر در آزمایشگاه‌های تکنولوژی، لازم است رویکرد خود را برای مدیریت، ردیابی و متمرکز کردن داده‌های ژنومیک، به روز کرده و به دنبال ساده کردن عملیات آزمایشگاه و کاهش هزینه‌ها باشید.

تعریف LIMS

یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS)، نرم‌افزاری است که امکان مدیریت مؤثر نمونه‌ها و اطلاعات مربوطه را جهت بهبود بهره‌وری آزمایشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد. با استفاده از این نرم‌افزار مدیریت، آزمایشگاه شما می‌تواند به طور خودکار، عملیات انجام داده، ابزار را ادغام کرده، نمونه‌ها را مدیریت کرده و اطلاعات را به یکدیگر وابسته سازد. آزمایشگاه‌ها با استفاده از لیمز، سطح خود را به سطح حرفه‌ای ترقی داده و توانایی آنها برای پاسخگویی به تقاضای مشتری افزایش می‌یابد. این مسئله در دو روش زیر انجام می‌گیرد:

 • LIMS کمک می‌کند تا آزمایشگاه، نتایجی دقیق‌تر، قابل تکرار، سریع‌تر و قابل اعتمادتری تولید کند.
 • سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه باعث می‌شود که چرخه اجرا، ذخیره، پیگیری و ارزیابی داده‌ها در طول آزمایش سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود، به طوری که آزمایشگاه بتواند این روند را ارزیابی کرده و بهره‌وری عملیاتی خود را بهبود بخشد.

آیا من به یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه نیاز دارم؟

بسیاری از آزمایشگاه‌های ژنتیک نسل بعدی با وظیفه دلهره‌آور تلاش برای مدیریت آزمایشگاهی با فعالیت روز به روز و همچنین همراه با حجم عظیمی از داده‌ها روبرو هستند.

برخی از چالش‌های شایع عبارتند از:

 • مقابله با افزایش مداوم و قابل توجه ساختار و حجم داده‌های مرتبط با چرخه اجرا
 • پیدا کردن روش‌های مقیاس‌پذیر برای سازماندهی و پیگیری نمونه‌ها و اطلاعات مرتبط
 • حفظ ارتباط بین نمونه‌ها و اطلاعات مرتبط از زمانی که وارد آزمایشگاه می‌شوند تا هنگامی که گزارش داده خواهند شد.
 • کاهش مقدار زمان پردازش و مدیریت دستی نمونه‌ها
 • ذخیره و بازیابی اطلاعات مرتبط با پروژه‌ها، چه داده‌های روز گذشته و یا سال گذشته
 • حفظ راه‌حل‌های داخلی مانند مایکروسافت اکسل و یا سیستم‌های وطنی که استفاده از آنها بسیار آسان است و برای ابزارها و پروتکل‌های لازم برای اجرای رو به جلوی برنامه‌های تحقیقاتی مناسب هستند.

یک LIMS تجاری چطور می‌تواند به آزمایشگاه من کمک کند؟

یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه تجاری می‌تواند عملیات آزمایشگاه را ساده‌تر کند، کیفیت تحقیق ژنومیک را بهبود می‌بخشد و سطح خدمات اصلی آزمایشگاه شما را به سطح حرفه‌ای ترقی می‌دهد.

یک نرم‌افزار مدیریت تجاری خوب باید قادر به موارد زیر باشد:

 • ارائه متوالی اطلاعات مدیریت نمونه‌ها، آزمایش‌ها و نتایج، برای ژنومیک نسل بعدی آزمایشگاه‌ها
 • جای دادن کاربران مختلف با رابط‌های مبتنی بر نقش جهت بهینه‌سازی بهره‌وری آزمایشگاه
 • امکان پیکربندی آسان برای کارکنان آزمایشگاه
 • ارائه گزارش‌های آماده به کار و همچنین توانایی ایجاد گزارش‌های سفارشی
 • فعال کردن یک آزمایشگاه برای راه‌اندازی و اجرای سریع‌تر ابزارهای مورد نظر خود

یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه تجاری خوب به شما کمک خواهد کرد تا آزمایشگاه خود را در یک روند حرفه‌ای آماده کنید تا کارکنان شما قادر به مدیریت نمونه‌ها و گردش متوالی باشند و از نتایج قابل دریابی با بالاترین کیفیت اطمینان حاصل نمایند و همچنین بهره‌وری و عملیاتی بودن کلی آزمایشگاه را به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشند.

منبع:

genologics

گردآوری: لیمزایران

نرم افزار آزمایشگاهی ۱۷۰۲۵

نرم افزار آزمایشگاهی ۱۷۰۲۵

این نرم افزار یک نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی می باشد که منطبق بر نیاز ها و دستورالعمل های استاندارد ۱۷۰۲۵ طراحی و پیاده سازی شده است. این نرم افزار به واحد های تولیدی و آزمایشی کمک می کند تا علاوه بر مدیریت و نظارت بر اطلاعات و فرآیندهای آزمایشگاهی، بتوانند مستندات مورد نیاز استاندارد آزمایشگاهی ۱۷۰۲۵ را نیز تولید و نگهداری کنند