تجهیزات آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاه

زیر سیستم تجهیزات:

هدف این زیرسیستم اطمینان از آماده بودن تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.  بدین منظور کار از ثبت تجهیز آغاز شده و تا کنترل دوره ای، تعمیر و کالیبراسیون را پوشش می دهد. در ادامه به معرفی بخش های مختلف این زیر سیستم پرداخته می شود:

تعریف نوع نمونه و انتخاب حیطه کاری

در گام نخست، از بخش انواع تجهیز، نوع تجهیز مورد نظر را تعریف می نمائیم.

1

سپس حیطه کاری را مشخص می کنید. حیطه های کاری قابل تعریف می باشد و صرفا جهت دسته بندی تجهیزات استفاده می شود و تاثیری در روال کاری ندارد.

2 - Copy

ثبت تجهیز

پس از طی مرحله فوق، از قسمت لیست تجهیزات، نسبت به ثبت تجهیز اقدام نمائید.

3

با کلیک بر روی گزینه “ثبت تجهیز جدید” پنجره ای جهت درج مشخصات تجهیز باز می شود.

4

 

پس از تکمیل اطلاعات اولیه، می توانید توضیحات تکمیلی و نحوه استفاده از تجهیز را ثبت نمائید.

نهایتا با بارگزاری تصویر تجهیز، این قسمت به پایان می رسد.

برنامه کالیبراسیون

در قسمت لیست تجهیزات، در کنار هر تجهیز سه گزینه وجود دارد.

5

این علائم به ترتیب مربوط به “حذف تجهیز”، تغییر وضعیت تجهیز” و نهایتا “عملیات” می باشد.

در قسمت عملیات گزینه کالیبراسیون را کلیک کرده تا صفحه مربوطه باز شود.

6

در این قسمت انواع مختلف کالیبراسیون قابل تعریف است.، نوع های CBU، NCR و “دوره ای”.

با انتخاب نوع دوره ای زمان شروع و پایان درج می شود تا در موعد مقرر سامانه به مدیر آزمایشگاه هشدار دهد.

همچنین با کلیک بر روی علامت کنار هر دوره، می توان مستند مربوط به کالیبراسیون تجهیز را بارگزاری نمود.

تعمیرات:

در صورتی انجام تعمیر بر روی یک تجهیز، از گزینه “عملیات”، (مشابه مسیر کالیبراسیون) به قسمت تعمیرات رفته، و شرح تعمیر را ثبت می نماید. این مسئله برای بایگانی سابقه تعمیرات یک تجهیز کاربرد دارد.

7

کنترل های دوره ای

یکی از مهمترین قسمت های زیر سیستم تجهیزات کنترل دوره ای تجهیزات می باشد، این امر تضمین کننده کیفیت تجهیز برای انجام آزمایشات می باشد. بدین منظور مطابق آنچه که در زیر سیستم نمونه ها شرح داده شد، ابتدا باید پارامترهای کنترلی را تعریف نمود.

8

سپس در قسمت لیست تجهیزات، عملیات، گزینه کنترل دوره ای را کلیک نمائید.

9

همانطور که مشاهده می کنید برای PH متر مدل testo ، یک روش اجرایی کنترل به صورت روزانه تنظیم شده است.

وقتی با کلیک بر روی گزینه درخواست های کنترل (گزینه نارنجی رنگ) وارد شیت کنترل می شوید.

در این قسمت، پارامترهای کنترلی، نتایج و وضعیت دستگاه بر روی نمودار مشخص می شود.

10

همناطور که مشاهده می کنید با مشخص شدن حدود بالا و پائین در نمودار، هنگامی که یک پارامتر مقداری خارج از محدوده دریافت کند، سیستم، دستگاه را از حالت فعال خارج نموده و یک عدم انطباق ثبت می کند. بدین وسیله همانطور که در زیر سیستم نمونه ها توضیح داده شد، امکان پیگیری مسئول آزمایشگاه و ثبت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مهیا می شود.