استاندارد ۱۷۰۲۵ چیست؟

استاندارد ۱۷۰۲۵ چیست؟

معرفی:

استقرار استاندارد های مختلف مدیریتی نظیر ISO ٩٠٠١ به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش، امری بدیهی و روشن می‌باشد، اما برای آزمایشگاه‌های تست و کالیبراسیون، استاندارد‌های فوق نمی‌توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت فنی در فراهم آوردن نتایج و داده‌های معتبر باشند.

سازمان بین‌المللی استاندارد‌ (ISO)، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد‌های ISO/IEC GUIDE٢۵ و استاندارد‌ اروپایی EN ۴۵٠٠١، در سال‌های اخیر استاندارد‌ جهانی ISO/IEC ١٧٠٢۵ را تهیه و جایگزین استانداردهای قبلی نمود.

این استاندارد تعیین‌کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. در واقع نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد.

نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان، محصولات یا خدمات آن را به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

بخش‌های اصلی استاندارد

این استاندارد‌ از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

 1. قلمرو
 2. منابع اصلی
 3. واژگان فنی و تعاریف
 4. الزامات مدیریتی
 5. الزامات فنی

بندهای ۴ و ۵ محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

الزامات مدیریتی: آزمایشگاه  متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند:

–          سازمان آزمایشگاه

–          نظام کیفی

–          کنترل اسناد

–          رویه بررسی درخواست‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها

–          استفاده از پیمانکاران فرعی

–          خدمات خرید و تأمین

–          خدمات به ارباب رجوع

–          شکایات

–          کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق

–          اقدامات اصلاحی

–          اقدامات بازدارنده

–          ممیزی داخلی

–          بازنگری مدیریتی

الزامات فنی: رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر

–          کارکنان- امکانات و شرایط محیطی

–          روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی

–          تجهیزات

–          ردیابی اندازه‌گیری‌ها

–          نمونه برداری

–          حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون

–          تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون

–          گزارش‌دهی نتایج

اولین گام در اقدام برای اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025، تهیه نظامنامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه می‌باشد.

مزیت‌های استاندارد ۱۷۰۲۵

مهم‌ترین مزایای اخذ تأیید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:

 • ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ها
 • پذیرش آزمایشگاه‌ها به ‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
 • برآورده‌سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌‌ها
 • توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن
 • کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌‌ها
 • استاندارد کردن روش‌‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌‌ها
 • ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها
 • رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه
 • استانداردسازی روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها
 • تسهبل همکاری میان آزمایشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها
 • تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

منابع:

 1. دنیای علم و تکنولوژی
 2. متن استاندارد ۱۷۰۲۵

گردآوری: لیمزایران